Visie

PharmaStep hanteert de volgende merkwaarden:

 

Persoonlijk 

Er zal zowel met de kandidaat als de opdrachtgever uitgebreid worden gesproken, om de behoeften van beide partijen in kaart te brengen voor de optimale match. Echte belangstelling is hiervoor essentieel. Er zal gekeken worden naar de kracht en drijfveren van de kandidaat enerzijds, en de behoefte en verbeterpunten van de organisatie anderzijds. 

 

Vertrouwd 

PharmaStep is al jaren een begrip in de farmaceutisch Nederland.

We beschikken over een uitgebreide database, een netwerk en houden de markt en zijn ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten.

 

Deskundig 

PharmaStep werkt zorgvuldig en discreet. Zonder toestemming vooraf wordt geen informatie over opdrachtgever of kandidaten verstrekt. Wij begeleiden de organisatie en kandidaat gedurende het gehele traject zorgvuldig en adviseren daar waar nodig is.

Ook het managen van verwachtingen behoort tot onze taak. Zodra er een match ontstaat, zal er niet alleen naar het moment zelf worden gekeken, maar ook of op langere termijn de kandidaat meegroeit met de organisatie. Belangrijk hierbij is of beide partijen voldoen aan elkaars verwachtingen. Dan pas kunnen we tevreden zijn met de optimale match en kan er sprake zijn van een duurzame relatie.

 

Snel

PharmaStep schakelt snel en zorgvuldig, met behoud van kwaliteit. Via welke schakel de communicatie ook verloopt, de procedure wordt nauwkeurig bewaakt.

  

"Wie niet in staat is om fouten te maken, is tot niets in staat !"
 "Als je alles  onder controle hebt, ga je misschien niet hard genoeg !" 

Privacy statement
Powered by ThirdWave CMS