Privacy Statement

Voor PharmaStep zijn strikt vertrouwelijke behandeling van en grote zorgvuldigheid met (persoons-)gegevens van kandidaten, opdrachtgevers en overige zakelijke relaties een vanzelfsprekendheid. Wij handelen in lijn met de geldende regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is. De meest actuele versie van ons Privacy Statement vindt u hier.

Voor vragen en/of opmerkingen over ons privacy-beleid kunt u terecht bij Irene Westhoff, directeur en eigenaar van PharmaStep. Zij is binnen PharmaStep de Functionaris Gegevensbescherming en is bereikbaar via 06-51578302 of info@pharmastep.nl.